ముగించు

ఉత్పత్తి

ఫాక్స్ టైల్ మైలెట్
వ్యవసాయం
రకము:  
సహజమైన పంటలు

వరి, బెంగాల్ గ్రాము, పొద్దుతిరుగుడు, పొగాకు, రెడ్‌గ్రామ్, ఫాక్స్‌టైల్ మిల్లెట్, జొన్న.