ముగించు

ఎలా చేరుకోవాలి?

గాలి ద్వారా

నంద్యాల: 40 కి.మీ దూరంలో ఓర్వకల్ విమానాశ్రయం (KJB), కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్
నంద్యాల :263 కి.మీ దూరంలో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ.

రైలు ద్వారా

హైదరాబాద్ కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుండి నంద్యాలకు 275 కి.మీ
నంద్యాల: 408 కి.మీ దూరంలో బెంగళూరు మెజెస్టిక్ రైల్వే స్టేషన్, కర్ణాటక
నంద్యాల: విజయవాడ స్టేషన్ స్టేషన్ నుండి 315 కి.మీ

రోడ్డు ద్వారా

నంద్యాల: 69 కి.మీ దూరంలో కర్నూలు బస్ స్టేషన్,
హైదరాబాద్ బస్ స్టేషన్ నుండి నంద్యాల 275 కి.మీ
నంద్యాల విజయవాడ బస్ స్టేషన్ నుండి 312 కి.మీ