ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
డా.మనజీర్ జీలానీ సమూన్,ఐ.ఏ.ఎస్ శ్రీ డా. మనజీర్ జీలానీ సమూన్ ఐ.ఏ.ఎస్కలెక్టర్ & డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్టేట్collector-nandyal[at]ap[dot]gov[dot]inకల్లెక్టరు గారి కార్యాలయం,నంద్యాల
Smt Nishanthi.T, I.A.S.,, నిశాంతి.టి ఐ.ఏ.ఎస్జాయింట్ కలెక్టర్ - హౌసింగ్jc-nandyal[at]ap[dot]gov[dot]inజాయింట్ కలెక్టర్ వారి కార్యాలయం కల్లెక్టరేట్, నంద్యాల

జిల్లా పోలీస్ అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
SP Image శ్రీ కె. రఘువీరా రెడ్డి, ఐ.పీ.ఎస్సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలిస్ఎస్పీ, ఆఫీస్, నంద్యాల