ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, మొత్తం మండలాల సంఖ్య 29.

డెమోగ్రాఫిక్ లేబుల్ విలువ
ప్రాంతం 9681 చ.కిమీ
రెవెన్యూ విభాగాలు 3
పూర్వపు తాలూకాలు 7
రెవెన్యూ మండలాలు 29
మండల ప్రజా పరిషత్‌లు 28
గ్రామ పంచాయతీలు 489
గ్రామాలు 449
మున్సిపాలిటీలు 6
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు 0
జనాభా లెక్కల గ్రామాలు (జనావాసాలు లేని గ్రామాలతో సహా) 449
మొత్తం జనాభా 17.82 లక్షలు
పురుష జనాభా 8.98 లక్షలు
స్త్రీ జనాభా 8.84 లక్షలు
0-6 సంవత్సరాలు. మొత్తం జనాభా 2.27 లక్షలు
0-6 సంవత్సరాలు.పురుష జనాభా 1.15 లక్షలు
0-6 సంవత్సరాలు. స్త్రీ జనాభా 1.12 లక్షలు
మొత్తం అక్షరాస్యులు 10.03 లక్షలు
మొత్తం అక్షరాస్యులు పురుషులు 5.85 లక్షలు
మొత్తం అక్షరాస్యులు స్త్రీ 4.18 లక్షలు