ముగించు

పోలీస్

నంద్యాల జిల్లాలోని పోలీస్ స్టేషన్ల జాబితా
క్రమ సంఖ్య మండలం పోలీసు స్టేషన్ పిన్ కోడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్
1 ఆళ్లగడ్డ ఆళ్లగడ్డ రూరల్ పిఎస్ 518543 9121101167 sho_algtq_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
2 ఆళ్లగడ్డ ఆళ్లగడ్డ టౌన్ పిఎస్ 518543 9121101165 sho_algt_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
3 ఆత్మకూర్ ఆత్మకూర్ పిఎస్ 518422 9121101182 sho_atk[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
4 బనగానపల్లి బనగానపల్లి పిఎస్ 518124 9121101124 sho_bpl[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
5 బనగానపల్లి నందివర్గం 518176 9121101098 sho_ndvrgm_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
6 బండిఆత్మకూర్ బండి ఆత్మకూర్ పిఎస్ 518401 9121101094 sho_batk[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
7 బేతంచెర్ల బేతంచెర్ల పిఎస్ 518599 9121101126 sho_btcl[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
8 చాగలమరి చాగలమర్రి పిఎస్ 518553 9121101168 sho_cgmr_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
9 ధోన్ ధోన్ పి.ఎస్ 518222 9121101115 sho_dhn[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
10 ధోన్ ధోన్ రూరల్ పిఎస్ 518222 9121101124 sho_dhnr[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
11 దొర్నిపాడు దోర్నిపాడు పిఎస్ 518135 9121101178 sho_drpd_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
12 గోస్పాడు గోస్పాడు పిఎస్ 518674 9121101172 sho_gspd_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
13 జూపాడు బంగ్లా జూపాడు బంగ్లా పిఎస్ 518401 9121101190 sho_jbgl[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
14 కోయిల్‌కుంట్ల కోయిలకుంట్ల పిఎస్ 518134 9121101174 sho_kkl_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
15 కోయిల్‌కుంట్ల రేవనూర్ పి.ఎస్ 518134 9121101175 sho_rvnr_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
16 కొలిమిగుండ్ల కొలిమిగుండ్ల పిఎస్ 518123 9121101179 sho_klg_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
17 కొత్తపల్లి కొత్తపల్లి పిఎస్ 518422 9121101185 sho_ktpl[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
18 మహానంది మహానంది పిఎస్ 518502 9121101093 sho_mnd_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
19 మిడ్తూరు మిద్దూరు పిఎస్ 518405 9121101189 sho_mdtr_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
20 నందికొట్కూరు బ్రాహ్మణకొట్కూరు పిఎస్ 518432 9121101191 sho_bktr[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
21 నందికొట్కూరు నందికొట్కూరు పిఎస్ 518401 9121101187 sho_ndk_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
22 నంద్యాల నంద్యాల 1 టౌన్ పిఎస్ 518501 9121101086 sho_ndl1t_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
23 నంద్యాల నంద్యాల 2 టౌన్ పిఎస్ 518501 9121101087 sho_ndl2t_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
24 నంద్యాల నంద్యాల 3 టౌన్ పిఎస్ 518502 9121101088 sho_ndl3t_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
25 నంద్యాల నంద్యాల తాలూకా పిఎస్ 518502 9121101092 sho_ndltq_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
26 నంద్యాల నంద్యాల ట్రాఫిక్ పిఎస్ 518501 9121101089 sho_ndltrf_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
27 ఓక్ ఔక్ పిఎస్ 518122 9121101125 sho_owk[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
28 పగిడ్యాల ముచ్చుమర్రి పిఎస్ 518412 9121101188 sho_mcmr_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
29 పాములపాడు పాములపాడు పిఎస్ 518442 9121101184 sho_pmpd[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
30 పీపుల్లీ జలదుర్గం పిఎస్ 518220 9121101121 sho_jdl[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
31 పీపుల్లీ ఎన్.రాచర్ల పి.ఎస్ 518220 9121101122 sho_nrcl[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
32 పీపుల్లీ పీపుల్లి పి.ఎస్ 518221 9121101120 sho_pply[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
33 రుద్రవరం రుద్రవరం పిఎస్ 518452 9121101171 sho_rdvm_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
34 సంజామల సంజమల పిఎస్ 518165 9121101177 sho_sjml_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
35 సర్వెల్ సిరివెల్ల పి.ఎస్ 518563 9121101170 sho_srvl_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
36 శ్రీశైలం శ్రీశైలం I టౌన్ పిఎస్ 518101 9121101193 sho_slm1t_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
37 శ్రీశైలం శ్రీశైలం II టౌన్ పిఎస్ 518101 9121101194 sho_slm2t_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
38 ఉయ్యాలవాడ ఉయ్యాలవాడ పిఎస్ 518155 9121101176 sho_uwada_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
39 వెల్గోడు వెల్గోడు పిఎస్ 518533 9121101183 sho_vlgd[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in