ముగించు

మున్సిపాలిటీలు

జిల్లాలో మున్సిపాలిటీలు
క్రమసంఖ్య. మున్సిపాలిటీ పేరు
1

డోను మున్సిపాలిటీ

2

నంద్యాల మున్సిపాలిటీ

3

నందికొట్కూరు మున్సిపాలిటీ

4

ఆత్మకూర్ మున్సిపాలిటీ

5

ఆళ్లగడ్డ మున్సిపాలిటీ

6 బేతంచెర్ల నగరపంచాయతీ