ముగించు

పాఠశాలలు


ఎంపీయుపీఎస్ యు అయ్యలూరు

అయ్యలూర్ అయ్యలూర్ అయ్యలూరు(గ్రామం) నంద్యాల(జిల్లా)

ఇమెయిల్ : mpupurduschool43[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9059590071
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
పిన్ కోడ్: 518502


జెడ్పీఎచ్ఎస్ అయ్యలూరు

అయ్యలూర్ అయ్యలూరు అయ్యలూరు (గ్రామం) నంద్యాల (జిల్లా)

ఇమెయిల్ : ayyalurzphs[at]gamil[dot]com
ఫోన్ : 9492761185
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
పిన్ కోడ్: 518501


జెడ్పీఎచ్ఎస్ ఎన్. కొత్తపల్లి

ఎన్. కొత్తపల్లి కొత్తపల్లి (గ్రామం) నంద్యాల (జిల్లా)

ఇమెయిల్ : zphsnkothapalli9[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8500775021
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
పిన్ కోడ్: 518502