ముగించు

పురపాలక


ఆత్మకూర్ మున్సిపాలిటీ


వెబ్సైట్ లింక్ : http://atmakurknl.cdma.ap.gov.in/
పిన్ కోడ్: 518422


ఆళ్లగడ్డ మున్సిపాలిటీ


ఫోన్ : 08519-220496
వెబ్సైట్ లింక్ : http://allagadda.cdma.ap.gov.in/
పిన్ కోడ్: 518543


ధోన్ మున్సిపాలిటీ


ఫోన్ : 08516-223281
వెబ్సైట్ లింక్ : http://dhone.cdma.ap.gov.in/
పిన్ కోడ్: 518222


నందికొట్కూరు మున్సిపాలిటీ


వెబ్సైట్ లింక్ : http://nandikotkur.cdma.ap.gov.in/
పిన్ కోడ్: 518401


నంద్యాల మున్సిపాలిటీ


వెబ్సైట్ లింక్ : http://nandyal.cdma.ap.gov.in/
పిన్ కోడ్: 518501